ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีและครูปิ่น ช่างทอง ที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกระกวดบอร์ดนิทรรศการโรงเรียนและพิธีกรผู้แนะนำบอร์ด “พี่ไบโอ-น้องแก๊สซี่” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ในโครงการไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์วิถีพอเพียงของคนไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคกลาง

จัดโดย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Add comment


Security code
Refresh