ครูปิ่น ช่างทอง ที่ปรึกษา นำทีมนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นำเสนอเรื่อง "การพัฒนาสูตรอาหารเทียมเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica) เพื่อผลิตแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor)"

ศึกษาและทดลองโดยนางสาวชมพนา ฉัตรเงิน นางสาววรัญญา ตันติกุล และนางสาวศิรภัสสร เอิบอิ่มฤทธิ์ ชั้น ม.4/4 โรงเรียนดัดดรุณี ผลการตัดสินได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 
Add comment


Security code
Refresh