ครูปิ่น ช่างทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิโทเรเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2548 รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานเรื่อง  การศึกษาพืขที่มีสารก่อให้เกิดไซยาไนด์ 


<<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

Add comment


Security code
Refresh