ผู้อำนวยการฯ มณฑา สมานบุญ (ขวา) ร่วมงานพิธีมอบรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2553 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พรพิมล นิยมพันธ์ และครูณรงค์ แช่มประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี 

ในครั้งนี้มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ 2 นางศุภวรรณ งามแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ผลงานเรื่อง ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ์ Solanaceae ที่มีต่อเพลี้ยแป้ง และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ 2 นางปิ่น ช่างทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง การศึกษาด้วงเพื่อลดความสูญเสียของผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม โดยที่มูลนิธิฯ จัดงานพิธีมอบรางวัลเมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมแรมปาร์คนายเลิศ โดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่ครู พร้อมด้วยเงินสนับสนุนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนด้วย

 

<<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

Add comment


Security code
Refresh