เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ครูปิ่น ช่างทอง ที่ปรึกษา นำทีมนักเรียนประกอบด้วยนางสาวอัญชลี จันทร์ทป และนางสาววิรินยา ธูปหอม นักเรียนชั้น 5/5 โรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรระดับมัธยมศึกาษาตอนปลายทั่วประเทศ จัดโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

มีโรงเรียนต่างๆ จากทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 350 ทีม ผลการตัดสินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

Add comment


Security code
Refresh