ครูปิ่น ช่างทอง และคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี นำทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุดสื่อการเรียนรู้ โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐาน พลังงานสะอาด (Green Energy) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โดยที่มีคณะกรรมการตัดสินจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ และตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในงาน World Green Mech Contest 2014 ณ ประเเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 2557 และยังได้รับรางวัลที่ 3 อีก 1 ทีมด้วย

Add comment


Security code
Refresh