ครูปิ่น ช่างทอง ครูจุฑามาศ จันทราภิรมย์ ครูเกรียงไกร ศรีรักษา และครูคเณศ พัฒนโชติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี นำทีมนักเรียนไปร่วมงาน The 2014 World GreenMech Contest ณ ประเทศไต้หวัน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2557 โดยการนำของ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2/4 จำนวน 4 คนในนามทีม "Energize พลังดัดดรุณี" ประกอบด้วย ด.ญ.เสาวนีย์ ปราบณรงค์ ด.ญ.จันทิมา เนียมศรี ด.ญ.ชมลวรรณ นันทวิสิทธิ์ และ ด.ญ.ณัฐนิชา แสงรัมย์

การเดินทางไปร่วมแข่งขันนวัตกรรมด้านวิศวกรรมพื้นฐานพลังงานสะอาดนานาชาติครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายอำนาจ ภักดีเสน่หา ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี และนางมณฑา สมานบุญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และบริษัท ภาดาเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายชุดสื่อการเรียนรู้ด้านกลไกโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาดภายใต้แบรนด์ GIGO รวมทั้งผู้ร่วมงานต่างๆ คือ นายชาญวิทย์ สุขพราย ช่วยเตรียมภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว และ Mrs.Marjorie ช่วยฝึกการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังได้ทัศนศึกษา เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็ค ตึก TAIPEI 101 โรงงานผลิตคุกกี้สับปะรด ฯลฯ

Add comment


Security code
Refresh