ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ปราชญ์ชาวบ้านห้วยหิน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวอย่างในเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเกษตรแบบกระแสหลักมาสู่การเกษตรแบบ “พึ่งตนเอง” ด้วยหลัก"เศรษฐกิจพอเพียง"

การทำเกษตรแบบเดิมเน้นการผลิตให้มากขึ้นและขายให้ได้ราคาสูงขึ้น เปลี่ยนกลับไปทำในรูปแบบ “วนเกษตร”....ตามไปดูพร้อมๆ กัน

วนเกษตร หมายความถึงการใช้ดินทำประโยชน์ให้เกิดสภาพป่า จัดระบบนิเวศน์เพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ ประกอบด้วยการปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด ซึ่งจะเกื้อกูลกันเหมือนต้นไม้ในป่าธรรมชาติ เมื่อพืชเริ่มโตขึ้น แมลงบางชนิดก็มาอาศัย มีสัตว์มีนกมาเก็บลูกไม้ มากินแมลงที่เกิดตามธรรมชาติ เป็นการสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน นับว่าเป็นตัวอย่างของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่ควรนำไปใช้อย่างยิ่ง....

 

Add comment


Security code
Refresh