สำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) หรือ สพภ. เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาประยุกต์กับวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรม....best Bio Gang contest ครั้งที่ 3 ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราของเราได้ส่งนักเรียนแกนนำ จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวสุภาวัลย์ วรรณสวัสดิ์ (นุ่น) นางสาวอัญทิชา เชี่ยวชาญ (มายด์) นางสาวศศิธร บุญมี (จ๋อม) นางสาวจินต์จุฑา มนทักสิน (เตย) ชั้น ม.4/5 พร้อมด้วยครูปิ่น ช่างทอง เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Add comment


Security code
Refresh