ค่ายนักสืบนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช).

วันแรกที่เดินทางไปถึงบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เราสองคนต้องเตรียมตัวเดินทางไปกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร....เมื่อไปถึงก็นั่งฟังบรรยายพิเศษ “นิติวิทยาศาสตร์..ช่วยคลี่คลายคดีได้อย่างไร”

ตอนบ่ายศึกษาดูงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี 6 กลุ่มงาน ได้แก่ (1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ คือ เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุจะไปพร้อมกับกระเป๋าเก็บเครื่องมือตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เพื่อตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะเคลียพื้นที่ (2) กลุ่มงานตรวจเอกสาร คือ เป็นกลุ่มงานที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการปลอมเอกสาร เช่น การปลอมพินัยกรรม การปลอมลายเซ็น การปลอมธนบัตร เป็นต้น โดยทางกองพิสูจน์หลักฐานกลางจะมีวิธีตรวจสอบการปลอมเอกสารต่างกันไปแต่ละแบบ (3) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน คือ เป็นกลุ่มงานที่รับหลักฐานจากกลุ่มงานตรวจสอบสถานที่มาตรวจสอบอาวุธปืนว่าเป็นปืนชนิดไหน ขนาดเท่าไหร่ และเป็นของใคร (4) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด คือ กลุ่มงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบยาเสพติดประเภทต่างๆ โดยจะมีห้องวิจัยยาเสพติดเฉพาะ เนื่องจากว่ายาบางตัวเป็นตัวยาชนิดใหม่ ทางกองพิสูจน์หลักฐานจึงต้องเท่าทันยาชนิดใหม่ๆอยู่เสมอ (5) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ คือ เป็นกลุ่มงานที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุในกรณีที่รถชน ว่าใครเป็นคนชนใคร โดยดูจากรอยที่ถูกชน และนำข้อมูลมาคำนวณในทางเคมีและฟิสิกส์เพื่อหาผู้กระทำผิดต่อไป (6) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง คือ กลุ่มงานที่ทำหน้าที่เฉพาะการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงเพียงอย่างเดียว แต่การตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงนั้นทางเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบให้ลายนิ้วมือมีความเหมือนกันอย่างน้อย 25 จุด ขึ้นไป

วันที่สอง เราสองคนได้ไปทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมฐานที่ (1) ตามรอยคราบเลือด ประกอบด้วยการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจคราบเลือดระหว่างสารลูมินอลและชุดตรวจสอบลูสตาร์ซึ่งสารทั้งสองนี้จะเรืองแสงเมื่ออยู่ในที่มือ และลูมินอลจะสามารถเรืองแสงได้ไม่นานเท่าบลูสตาร์ จึงนิยมใช้บลูสตาร์ตรวจสอบคราบเลือดมากกว่าลูมินอล การใช้ฟีนอล์ฟทาลีนในการพิสูจน์เลือดจริงและเลือดปลอม ตอนบ่ายจะเป็นการฟังบรรยาย “DNA กับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล” และกิจกรรมฐานที่ (2) เป็นการศึกษาหลักฐานจากลายพิมพ์ DNA

ช่วงค่ำไปเยี่ยมชมนิทรรศการอัจฉริยธรรมชาติสร้างสรรค์เทคโนโลยี และฟังดนตรีโดยชมรมดนตรี สวทช. วันสุดท้ายตอนเช้าเป็นกิจกรรมฐานที่ (3) แกะรอยคดีด้วยนิติวิทยาศาสตร์ ฐานนี้มีเหตุการณ์จำลองคดีชีวิตและคดีลักทรัพย์ คดีชีวิตให้นพรัตน์ จักขุจันทร มีหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ถือว่าเป็นเจ้าของคดีนี้และต้องเป็นผู้สรุปคดีและปิดคดีนี้ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเป็นแค่เหตุการณ์จำลอง ทำให้เราไม่ค่อยได้หลักฐานมากนักแต่ได้สัมผัสการสอบสวนผู้ต้องสงสัยเสมือนว่าเกิดเหตุการณ์จริงๆ คดีลักทรัพย์ให้สุฑามาศ สถิตกุล มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญหน้าที่หนึ่งซึ่งต้องเก็บหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อมาพิสูจน์ว่าใครเป็นคนร้าย

ช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรม “สืบหาเจ้าของลายนิ้วมือ” โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือโดยการนำผงฝุ่นดำมาปัดให้เห็นลายนิ้วมือชัดเจนขึ้น

เสร็จสิ้นภารกิจแล้วมีการแจกเกียรติบัตรให้แต่ละทีม และมีพิธีปิดกิจกรรมค่ายนิติวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถผู้สนใจทำงานด้านนี้

Add comment


Security code
Refresh