โรงเรียนดัดดรุณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - 3) เรื่อง “เม็ดสีอินดิเคเตอร์จากวัชพืช” ศึกษาและทดลองโดย ด.ญ.ฒาลิศา ทาศรีภู ด.ญ.นวลพรรณ เทพพิทักษ์ และ ด.ญ.จิราภรณ์ สุรัสโม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ ครูศุภวรรณ จันทราภิรมย์ และครูปิ่น ช่างทอง เป็นที่ปรึกษา ไปร่วมงานจัดโดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ผลการประกวดได้รับรางวัลที่ 2 พร้อมถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอดิศัย โพธารามิก เหรียญเงิน และเกียรติบัตร

Add comment


Security code
Refresh