ครูปิ่น ช่างทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี ที่ปรึกษาโครงงานและตัวแทนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ประเทศไต้หวันประจำปี พ.ศ.2547 (The 2004 Taiwan International Science Fair) จัดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไต้หวัน (National Taiwan Science Education Center ; NTSEC) ถนน Shihshang ย่าน Shihlin กรุงไทเป คว้ารางวัลที่ 3 สาขาเคมี

โดยกระทรวงศึกษาการแห่งไต้หวัน ร่วมกับสำนักงานการศึกษาแห่งนครไทเป, Taipei First Girls’ Senior High School และบริษัทอินเทล (Intel) แห่งไต้หวันฯ วันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ให้มีการแลกเปลี่ยนและสื่อสารทางด้านวิชาการ รวมทั้งวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนจากประเทศต่างๆ โครงงานของประเทศไทย เรื่อง การใช้เปลือกเมล็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว (TAMARIND (Tamaridus indica L.) SEED COAT EXTRACTS AS COCONUT OIL ANTIOXIDANT) ชึ่งชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของภาคตะวันออก และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2546 ศึกษาและทดลองโดย น.ส.ธีราธร สอนเจริญ และ น.ส.พัชราภรณ์ ศรีจันทนากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดัดดรุณี คว้ารางวัลที่ 3 สาขาเคมี โดยที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้คัดเลือกโครงงานนี้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในงานดังกล่าว นอกจากนักเรียนทั้งสองคนแล้วยังมีผู้ร่วมศึกษาและทดลองโครงงานอีกหนึ่งคน คือ น.ส.นิศากร น้อยประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากข้อจำกัดของผู้จัดกำหนดให้มีนักเรียนเพียง 2 คน จึงไม่ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

 

Add comment


Security code
Refresh