การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่มีสารก่อให้เกิดไซยาไนด์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์พืช โดยนางสาวสัจพร ศรีบุตร และนางสาวชลิตา กิจวิวัฒนกุล ครูปิ่น ช่างทอง ที่ปรึกษา โรงเรียนดัดดรุณี ในงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ.2550 ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

 

Add comment


Security code
Refresh